آموزش زبان جاوا به همراه مثال های متعدد....مفته مفته .برو به ادامه مطلب

مقدمه – ( تفاوت جاوا با دیگر زبانهای برنامه نویسی وب – كار با HTML در جاوا - انواع داده ها - داده های لیترال – انواع لیترال ها – داده های عددی – داده Integer – نحوه تعریف اعداد و Integer ها – تعریف در مبنای 16 – حروف كوچك و بزرگ – مثال های كاربردی از این تعاریف – مثالهای مبنای 16 – مقایسه عبارات و داده های منطقی (Boolean) نوع Null یا مقداردهی اولیه– فرمت كردن متن- كنترل ظاهر صفحه و محتویات آن – تعریف صفحه جدید به طریق متفاوت – كدنویسی در HTML و تگ های مربوطه – ویژگی های صفحات HTML – معرفی تگ های : Big,Strong,em,Small,tt,,Br,gt – جداول – نحوه تعریف جدول – انتخاب جداول – تنظیمات سطر و ستونهای جدول – تنظیمات ویژه جدول – نوع نمایش جداول و ضخامت و ... مربوط به آن – تعریف جدول به طریق كدنویسی – جدول های تو در تو – قرار دادن مقادیر در جداول – استفاده از رنگ ها در جدول - – لینك ها مزایای لینك ها – كاربرد لینك ها – نحوه تعریف لینك ها – ویژگی های لینك ها – پارامترهای لینك ها – تعریف لینك ها به طریق كدنویسی – استفاده از لینك برای بازكردن عكس،اجرای فایل صوتی،بازكردن ایمیل – استفاده از لینك برای باز كردن سایت – نكات قابل توجه در لینك ها – كاربرد تگ A – نحوه دانلود كردن با لینك – رفتن به صفحه بعد و قبل از طریق لینك ها – لیست ها – نحوه ساخت لیست ها – انواع لیست ها ( ترتیبی و غیر ترتیبی ) – ویژگی های لیست ها – نامگذاری لیست ها – كاربردهای لیست ها – لیست های شماره گذار – تعریف كاربرد دستور GMC – ورود توضیحات در لیست ها - شكلهای متفاوت برای نمایش لیست ها - فرم ها ( بخش اول ) -كاربرد فرم ها – نحوه تعریف فرم ها – چند مثال كاربردی (ایجاد فرم برای ارتباط با كربران سایت ) – ساختار اصلی فرم ها – مثال برای دیدن آمار سایت - – كادرهای متنی – تعریف كادرهای متنی – كاربرد كادرهای متنی در صفحات – استفاده در بانك اطلاعاتی – محتوای كادرهای متنی – فیلدهای رمز – تصاویر – دكمه های انتخاب رادیویی - تعریف آن – كاربرد و مثال از این شی - فرم ها ( بخش دوم ) – كادرهای انتخاب – كاربرد كادرهای انتخاب – تعریف و بكارگیری آن – نصب سرویس IIS – منوها در وب – تعریف منوها – نكات قابل توجه در مورد منوها – تصاویر در وب – استفاده از تصاویر – چند نمونه از كدهای جاوا ( پنجره چرخشی – نام بازگرداننده – افراد موجود در سایت و ... )


http://www.iran.bz/detail.php?id=408&vendors=51080337&AdsID=20797

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 25 مرداد 1388    | توسط: حسین کیانی    | طبقه بندی: نرم افزارهای آموزشی،     |
نظرات()