روانشناسی و توضیحات برای عضوهای مختلف صورت
شامل:
ـ اشكال مختلف چهره:
- ماه‌‌چهره - درخت چهره -چهره لوزی شكل
- آهن چهره -كوه چهره - زمین چهره
- آتش چهره - دلو چهره - شاه‌‌چهره
-دیوار چهره - چهره نامنظم - بیضی چهره
ـ بررسی سه دوره زندگی درچهره:
- ناحیه پیشانی - ناحیه میانی چهره - ناحیه پائینی چهره
ـ هشت ناحیه كلیدی چهره:
- ناحیه زندگی - نقاط یا نواحی نبض - ناحیه كار و شغل
- ناحیه مال و ثروت - ناحیه دوستی و مسافرت - نواحی والدین
- ناحیه سلامتی و انرژی - نواحی عشق و محبت
ـ ابروها:
ـ ابروی دلخواه - ابروی جارویی
......برو به ادامه مطلب

ـ اشكال مختلف چهره:
- ماه‌‌چهره - درخت چهره -چهره لوزی شكل
- آهن چهره -كوه چهره - زمین چهره
- آتش چهره - دلو چهره - شاه‌‌چهره
-دیوار چهره - چهره نامنظم - بیضی چهره
ـ بررسی سه دوره زندگی درچهره:
- ناحیه پیشانی - ناحیه میانی چهره - ناحیه پائینی چهره
ـ هشت ناحیه كلیدی چهره:
- ناحیه زندگی - نقاط یا نواحی نبض - ناحیه كار و شغل
- ناحیه مال و ثروت - ناحیه دوستی و مسافرت - نواحی والدین
- ناحیه سلامتی و انرژی - نواحی عشق و محبت
ـ ابروها:
ـ ابروی دلخواه - ابروی جارویی - ابروی قهرمانانه
- ابروی نامنظم - ابروی هشت شكل - ابروی خنجری
- ابروی كمانی - ابروی (ر) شكل - ابروی نزدیك به چشم
- ابروی لنگه به لنگه - ابروی به هم پیوسته - ابروی خیلی كوتاه
- ابروی خیلی ضخیم - ابروی نازك - ابروی خیلی كمرنگ
- ابروی مجعد و فردار - پایین بودن جهت تارهای ابرو
- ابروهایی كه ریشه‌‌هایش دیده می‌‌شود - عمودی بودن موهای ابتدا ابرو
ـ چشمها:
- نگاه:
- نگاه قدرتمند - نگاه بی‌‌ثبات - نگاه خوب و زیبا
ـ نگاه خواب ‌‌آلود - نگاه احساساتی - نگاه خمار
- نگاه خشمگین
ـ شكل چشمها:
- چشمان بادامی - چشمان طاووسی - چشمان مربعی
-چشمان مثلثی - چشمان هلالی
-ویژگیهای مربوط به چشم:
- چشم بزرگ و كوچك - چشمانی با اندازه متفاوت - چشمان دور از هم
- چشمان مورب - چشمان گود - چشمان برجسته
- گوشه‌‌های داخلی چشم نوكدار - چشمان لوچ - چشمان نزدیك و دوربین
- پلك زدن -وضعیت پلكها - مژه‌‌ها - رنگ چشم‌‌ها
ـ بینی :
- بهترین نوع بینی - بینی قوسدار - بینی مستقیم
- بینی برجسته - بینی نوكدار - بینی كج و خمیده
- بینی كوتاه و بلند - بینی مرتفع - بینی بچه گانه
- سوراخهای بینی - بینی چاق و ظریف
ـ دهان :
- بهترین دهان - ضخیم بودن لب بالا - ضخیم بودن لب پایین
- عقب بودن لب پایینی - لبهای كلفت و ضخیم و نازك
- موجدار بودن خط تقاطع لبها - دندانهای به طرف جلو
- وضعیت گوشه های دهان - دهان كج - دندانها
- شیار بین بینی و لب بالا
ـ گوشها :
- اندازه و وضعیت - شكل گوش - حلقه های داخلی و خارجی
ـ نرمه گوش - توضیحاتی پیرامون گونه و استخوان گونه
- توضیحاتی پیرامون چانه
ـ خالهای چهره : توضیحاتی پیرامون تمامی خالها در نقاط مختلف صورت (A-U)
امكانات :
- متن توضیحی برای هر عنوان و موضوع به همراه توضیح صوتی برای هر عنوان
- نمونه چهره برای هر موضوع و هر عنوان
- چندین قطعه موسیقی
- به همراه 10 ها نمونه چهره مختلف برای انجام روانشناسی چهره

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 25 مرداد 1388    | توسط: حسین کیانی    | طبقه بندی: نرم افزارهای آموزشی،     |
نظرات()