نام محصول قیمت (ریال) لینک بازاریابی محصول

جك سوسماری 3 تن سما

820,000

http://www.setmapi.com?rgm=maryamfara&p_id=238

قیچی مفتول بر سوپر بزرگ

1,185,000

http://www.setmapi.com?rgm=maryamfara&p_id=226

جرثقیل ویتال اصلی ژاپن

1,364,000

http://www.setmapi.com?rgm=maryamfara&p_id=14

جك روغنی سما 30 تن 6

460,000

http://www.setmapi.com?rgm=maryamfara&p_id=240

جعبه بكس24پارچه هنس 1.2" 6و12پر

599,000

http://www.setmapi.com?rgm=maryamfara&p_id=4

آچارفرانسه چینی 24"

264,000

http://www.setmapi.com?rgm=maryamfara&p_id=40

بكس هنس 6 پر

49,500

http://www.setmapi.com?rgm=maryamfara&p_id=121

    

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 29 مرداد 1388    | توسط: حسین کیانی    | طبقه بندی: لوازم،     |
نظرات()